Zingevingsprogramma

Aandacht voor (her)beleven

Naast de natuurbelevingsgroep is voor mensen met beginnende dementie en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) een zingevingsprogramma ontwikkeld. Dit bestaat uit één of meerdere programma onderdelen:

  1. Kunstzinnig reminiscentieprogramma ‘vruchten van het leven’
  2. Tuinbeleving (zaaien, planten, oogsten, bereiden, nuttigen)
  3. Aandacht- en bewustwording/mindfulness (zitten in aandacht, lichaamsoefeningen, (stilte)wandeling)

Persoonlijk proces

Dit zingevingsprogramma wordt groepsgewijs aangeboden. Kleine groepen van maximaal 6 deelnemers staan onder begeleiding van een beroepskracht met ondersteuning van een vrijwilliger en/of stagiaire. Zo kan optimaal aandacht worden besteed aan ieders persoonlijk proces. Het samen doen en beleven, het spiegelen aan elkaar en delen werkt motiverend, inspirerend en verhelderend.

Ervaren dat je er toe doet

Het programma draagt bij om mensen in hun kracht te zetten, het zelfvertrouwen te vergroten en vanuit het doen en beleven te ervaren ‘dat je ertoe doet, en dat je van waarde bent voor jezelf en de mensen om je heen’. Elk programma onderdeel beslaat een dagdeel zodat de cliënt zich in alle rust en ruimte kan verbinden met het onderwerp. De thematische programma’s duren tussen de 12 tot 14 weken en vinden plaats op zorgboerderij ’t Heidehuis in Schaarsbergen.